DF Finanse Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1,
54-118 Wrocław

Tel. +48 71 777 04 00
Fax +48 71 777 04 55
e-mail: biuro@dfinanse.pl
Ubezpieczenie OC Zawodowe
W Polsce istnieje kilka zawodów bądź rodzajów działalności gospodarczej, których wykonywanie wiąże się z obowiązkiem posiadania ubezpieczenia OC. Wymóg taki stosowany jest najczęściej przy zawodach wymagających dużej specjalizacji i takich, których złe wykonywanie może narazić potencjalnych klientów na dotkliwe szkody. Ubezpieczenie chroni zarówno posiadacza polisy, jak i jego klienta.

W Polsce istnieje kilka zawodów bądź rodzajów działalności gospodarczej, których wykonywanie wiąże się z obowiązkiem posiadania ubezpieczenia OC. Wymóg taki stosowany jest najczęściej przy zawodach wymagających dużej specjalizacji i takich, których złe wykonywanie może narazić potencjalnych klientów na dotkliwe szkody. Ubezpieczenie chroni zarówno posiadacza polisy, jak i jego klienta. Obowiązek posiadania OC zawodowego mają m.in.:

 • Lekarze,
 • Pielęgniarki,
 • Farmaceuci,
 • Osoby sporządzającej świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno użytkową,
 • Lekarze weterynarii,
 • Architekci,
 • Inżynierowie budownictwa,
 • Adwokaci i radcowie prawni,
 • Zarządcy nieruchomości,
 • Pośrednicy w obrocie nieruchomościami,
 • Doradcy podatkowi,
 • Podmioty prowadzące księgi rachunkowe,
 • Podmioty badające sprawozdania finansowe,
 • Rzecznik patentowy,
 • Notariusz,
 • Agenci,
 • Brokerzy Ubezpieczeniowi.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarzy, przedstawicieli innych zawodów medycznych oraz zakładów opieki zdrowotnej.

UWAGA!

Od dnia 01 stycznia 2012 obowiązują nowe przepisy prawne w zakresie ubezpieczenia OC lekarzy i lekarzy dentystów. Przepisy mówią, że każdy lekarz prowadzący działalność leczniczą musi indywidualnie zawrzeć takie ubezpieczenie.

(Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. Dz.U. Nr 293)

Działalność lecznicza lekarzy może być wykonywana w formie indywidualnej lub grupowej praktyki lekarskiej, specjalistycznej praktyki lekarskiej lub też praktyki lekarskiej w miejscu wezwania.

Jaką ochronę zapewnia?

Odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, w ramach nowego ubezpieczenia OC, objęte są szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego lub osób objętych ubezpieczeniem, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych.

Dla uzupełnienia zakresu ochrony Towarzystwa ubezpieczeniowe proponują doubezpieczenia w formie OC Dobrowolnego. Ubezpieczenie dobrowolne zapewnia ochronę, która została wyłączona z systemu ubezpieczeń obowiązkowych, a więc z tytułu szkód:

 • w mieniu
 • na osobie, wyrządzonych podczas udzielania pierwszej pomocy (również obywatelom RP poza granicami kraju)
 • szkód z tytułu posiadania mienia (ważne dla lekarzy prowadzących prywatne praktyki),
 • szkód wyrządzonych w związku z zawodowym udzielaniem świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy o pracę (ważne dla zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w kontekście ich odpowiedzialności zgodnie z art. 119 i 120 KP).

Okres ubezpieczenia i składka

Okres ubezpieczenia trwa jeden rok, chyba że umowę ubezpieczenia zawarto na inny okres. Wysokość składki zależy przede wszystkim od wysokości sumy gwarancyjnej i charakteru działalności (wykonywanie zawodu, działalność apteki). Po więcej szczegółów dotyczących ubezpieczenia OC lekarzy a także na temat programu wypłaty świadczenia pieniężnego w razie czasowej niezdolności do pracy lekarzy.
zapraszamy na stronę Klubu Supra.
Ubezpieczenie Inter Kontrakt
INTER Kontrakt to gwarancja wypłaty świadczenia pieniężnego w przypadku dłuższej niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem lub chorobą, trwającą nieprzerwanie. Ubezpieczyciel wypłaci dzienne świadczenia o ustalonej wysokości przez określony czas.

Inter Kontrakt, dedykowany dla wszystkich zawodów medycznych.

INTER Kontrakt to gwarancja wypłaty świadczenia pieniężnego w przypadku dłuższej niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem lub chorobą, trwającą nieprzerwanie.
Ubezpieczyciel wypłaci dzienne świadczenia o ustalonej wysokości przez określony czas:

 • od 15 (w wyniku wypadku),
 • 30 dnia (w wyniku choroby).
do max. 180 dni.

Dzienne świadczenie jest zależne od zadeklarowanej przez Ubezpieczonego kwoty średniego miesięcznego przychodu ze wszystkich posiadanych kontraktów (max do 300 zł/dzień).

INTER Kontrakt dostępny jest w dwóch wariantach:

 • Świadczenie dzienne 150 PLN- jest to kwota gwarantowana, która wypłacona będzie Ubezpieczonemu, gdy wystąpi czasowa niezdolność do pracy. Przy wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego wypłacone zostanie 150 PLN bez weryfikacji wysokości przychodu Ubezpieczonego.
 • Świadczenie dzienne 300 PLN- jest sumą kwoty gwarantowanej (150 PLN) oraz kwoty doubezpieczenia (150 PLN).Świadczenie  dzienne w kwocie 300 PLN może wybrać Ubezpieczony, którego przychód w skali miesiąca jest wyższy niż 9000 PLN.

Świadczenie dzienne wypłacane jest od 1-go do 180-go dnia czasowej niezdolności do pracy.

Ubezpieczenie Na Życie
Zapewnij swoim najbliższym bezpieczeństwo finansowe w trudnych chwilach życia, zadbaj o bezpieczny start dzieci w dorosłość oraz o swoje przyszłe finanse. Wybierz odpowiednie ubezpieczenie na życie.

Decydując  się  na wykupienie polisy na życie warto się zastanowić jaki obszar naszego życia chcemy zabezpieczyć i w jakiej obecnie znajdujemy się sytuacji życiowej(czy mamy dzieci? czy jesteśmy jedynym żywicielem rodziny? czy spłacamy kredyt ? itp.) Należy dopasować  ubezpieczenie na życie do naszych osobistych potrzeb i możliwości .

Dostępne na naszym rynku ubezpieczenia na życie możemy podzielić na trzy podstawowe grupy (w zależności od udziału w polisie elementu oszczędnościowego):

 1. Ubezpieczenia ochronne
  • Ubezpieczenia terminowe na życie
  • Ubezpieczenia na całe życie
 2. Ubezpieczenia ochronno-oszczędnościowe
  • Ubezpieczenia kapitałowe
  • Ubezpieczenia z funduszem inwestycyjnym
  • Ubezpieczenia uniwersalne
  • Ubezpieczenia posagowe
 3. Ubezpieczenia oszczędnościowe- mające głównie na celu gromadzenie środków finansowych

Do każdego rodzaju ubezpieczenia na życie można zazwyczaj dokupić umowy dodatkowe, które powodują rozszerzenie odpowiedzialności towarzystwa np :

 • Ubezpieczenie na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • Ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem
 • Ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji
 • Ubezpieczenie na wypadek śmierci spowodowanej wypadkiem komunikacyjnym

Niezależnie jednak od rodzaju zasadniczym celem ubezpieczeń na życie jest zapewnienie ochrony finansowej osobom bliskim, a tym samym zyskanie poczucia bezpieczeństwa.

Ubezpieczenie Nieruchomości
Zapewnij sobie spokojniejszy sen, chroniąc majątek będący często dorobkiem całego życia. Nie warto ryzykować utraty wszystkiego co jest dla nas tak ważne. Ubezpieczenia majątkowe dają nam pewność , że w razie najgorszego będziemy mogli liczyć na odszkodowanie , które pozwoli nam odtworzyć utracony majątek . (albo zmniejszy straty materialne do jak najmniejszych rozmiarów).

Ubezpieczenia nieruchomości zabezpieczają  nasz dom lub mieszkanie będące zazwyczaj dorobkiem naszego życia przed kradzieżą oraz przed niespodziewanymi zdarzeniami , które mogą w jednej chwili pozbawić nas dachu nad głowa.

W zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia zakres jego obejmuje szkody powstałe na skutek:

 • zdarzeń losowych (np. pożar, uderzenie pioruna zalanie, huragan, powódź, grad, wybuch, osuwanie się ziemi),
 • kradzieży z włamaniem i rabunku oraz zniszczenia związane z nimi,
 • dewastacji,
 • odpowiedzialności cywilnej ubezpieczającego.

Należy pamiętać, ze jeżeli prowadzi się firmę zarejestrowaną na adres domowy i  kupiło się sprzęt (np: drukarkę) na firmę, to nie jest on objęty  ubezpieczeniem . W takiej sytuacji należy wykupić dodatkowe ubezpieczenie.

Ubezpieczenie Turystyczne
Planując urlop pomyśl o skutkach przykrych niespodzianek, które mogą Ciebie spotkać. Nie pozwól aby kontuzja czy choroba wymagająca interwencji lekarza zrujnowała Twój portfel. Ubezpieczenie nie uchroni Ciebie przed nieszczęśliwym wypadkiem czy kradzieżą bagażu ale zagwarantuje ci fachową pomoc i zaoszczędzi niepotrzebnego stresu i kosztów.

W Polsce jesteśmy chronieni ubezpieczeniem zdrowotnym. Ewentualne wysokie koszty ratowania życia i zdrowia nie obciążają w sposób znaczny naszego budżetu. Ale przekraczając granice naszego kraju  należy mieć świadomość, że za każdą poradę lekarską będziemy musieli zapłacić duże pieniądze z własnego portfela. Nie chroni nas tam krajowe ubezpieczenia zdrowotne, dlatego przed wyjazdem z kraju powinniśmy wykupić przynajmniej podstawowe ubezpieczenie turystyczne.

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w momencie rozpoczęcia Twojej podróży, a kończy w momencie powrotu do kraju.

Najczęstszymi ubezpieczeniami wybieranymi przez osoby wyjeżdżające w podróż są:

 • ubezpieczenie kosztów leczenia (KL) obejmujące m.in. zwrot kosztów leczenia osób przebywających poza granicami kraju powstałych w wyniku wypadku, nagłego zachorowania, a także zwrot kosztów poszukiwania, ratownictwa oraz transportu;
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), którego przedmiotem są trwałe następstwa wypadku polegające na uszczerbku na zdrowiu, uszkodzeniu ciała lub śmierci ubezpieczonego;
 • ubezpieczenie bagażu podróżnego na wypadek utraty, zniszczenie lub uszkodzenia w czasie podroży
 • ubezpieczenie kosztów rezygnacji z uczestnictwa w wyjeździe, wcześniejszy powrót (gwarantuje zwrot częściowych kosztów poniesionych w związku z wyjazdem, w momencie kiedy jesteś zmuszony zrezygnować)

Obecnie ubezpieczenie turystyczne mogą wykupić rowerzyści, narciarze , właściciele jachtów morskich lub śródlądowych.

Ubezpieczenie Ochrony Prawnej
Przy dochodzeniu odszkodowań trzeba samemu pokryć koszty porady prawnej i to nawet w sytuacji, gdy uzyskamy pełne odszkodowanie. Pomimo wygranego procesu często trzeba samemu pokryć jego koszty (upadłość przeciwnika, majątek przepisany na rodzinę). Tylko ubezpieczenie OCHRONY PRAWNEJ może uwolnić ubezpieczonego od tych kosztów.
Po co ochrona prawna?
Codziennie zawieramy umowy. Kupując sprzęt AGD, biorąc kredyt, oddając samochód do naprawy czy też zapisując się na kurs angielskiego. Nie zawsze jednak druga strona wywiązuje się z niej prawidłowo.
W różnych sferach naszego życia: zawodowego czy też rodzinnego, często myślimy sobie „przydałby się prawnik”.

Co wtedy zrobisz?
Liczne firmy i instytucje, czując się silniejszą stroną umowy, bardzo często wykorzystują swoją uprzywilejowaną pozycję i uniemożliwiają nam dochodzenia naszych praw.
Nie musi tak być
Można stać się świadomą i pełnoprawną stroną wszelkich umów dzięki ubezpieczeniu ochrony prawnej.
Ochrona Prawna to ubezpieczenie majątkowe gwarantujące zwrot kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego, w wyniku prowadzonych sporów prawnych – zwracany jest koszt Adwokata, Radcy Prawnego i inne koszty sądowe. Otrzymujesz również dostęp do telefonicznej porady prawnej.
Zadbaj o swoje prawa i portfel już dziś – wybierz ochronę prawną!
Więcej o ubezpieczeniu …...zapraszamy na stronę Klubu Supra.
Grupa Supra
DF Finanse Sp. z o.o.
Wszystkie prawa zastrzeżone 2015